85. Kościół w Tarascon   Alpy Wrzesień 2006 (Wybór)   Fotowyprawy   ©Nexus
2006-09-21 07:08:12   1200x1600 165kb   1/8sec f/2.8 5.80mm iso100
main
82
83
84
86
87
88
histogram
Valid CSS 3
Valid XHTML 1.1