445. Prom Bogoy z Foroy do Agskardet   Norwegia 2007   Fotowyprawy   ©Nexus
2007-07-19 20:30:44   1200x1600 219kb   1/160sec f/4.0 5.80mm iso50
main
442
443
444
446
447
448
histogram
Valid CSS 3
Valid XHTML 1.1