215. Schronisko Samotnia   Sudety 2008   Fotowyprawy   ©Nexus
2008-12-28 14:22:47   2256x1496 824kb   1/250sec f/8.0 35mm (52mm) iso200
main
212
213
214
216
217
218
histogram
Valid CSS 3
Valid XHTML 1.1