217. Schronisko Samotnia   Sudety 2008   Fotowyprawy   ©Nexus
2008-12-28 14:33:53   1496x2256 760kb   1/320sec f/9.0 18mm (27mm) iso200
main
214
215
216
218
219
220
histogram
Valid CSS 3
Valid XHTML 1.1