lewo prawo najwyżej wyżej Beskid Niski - Lipiec 93
Ekipa
Nexus, Michigana z koleżanką (- Michigana z koleżanką)
TrasaGOT
Krynica -{6}-> Huzary (865m) -{3}-> Mochnaczka Niżna -{6}-> Dzielec (792m) -{9}-> Lackowa (997m)24
Lackowa (997m) -{5}-> Ostry Wierch (928m) -{6}-> Wysowa -{9}-> Obicz20
Obicz (788m) -{1}-> Przełęcz Regetowska (646m) -{4}-> Jaworzyna Konieczniańska (881m) -{7}-> Konieczna12
Konieczna -{9}-> Dębi Wierch (664m) -{6}-> Ożenna -{PKS}-> Krempna15
Krempna -{PKS}-> Ożenna -{5}-> Nad Tysowym (713m) -{1}-> Ciechania -{4}-> Huta Polańska10
Huta Polańska -{11}-> Baranie (728m) -{11}-> Barwinek22
Barwinek -{3}-> Przełęcz Dukielska (500m) -{5}-> Jałowa Kiczera (578m) -{5}-> Czeremcha -{7}-> Kamień (831m) -{9}-> wzgórze nad Jasielem (704m) -{1}-> Jasiel30
Jasiel {załamanie pogody i byczenie się w namiocie}00
Jasiel -{7}-> Kanasiówka (823m) -{3}-> Pasika (848m) -{2}-> Danawa (841m) -{5}-> Garb Średni (822m) -{8}-> Siwakowska Dolina (701m) -{5}-> Nowy Łupków30
Suma punktów163

[trasa] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
[© Bohdan 'Nexus' Horst] [Strona Główna] [Fotowyprawy] [Beskid Niski 93]